Illustrationer till NO-böcker

Lära NO. Grundböcker och arbetsböcker. Årskurs 4 till 6. Bonnier Lära.

Illustration över ett helt uppslag på temat vad händer i naturen på hösten. Skisser som faktagranskades av författaren. 

Slutlig version.

Illustrationer till programmeringsbok

Årskurs 4. Bonnier Lära.

Illustrationer till läromedel i tyska

Mahlzeit. Årskurs 6 till 9. Natur & Kultur.

  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook
  • Instagram

© 2020 Kjell Thorsson