top of page

Illustrationer till NO-böcker

Lära NO. Grundböcker och arbetsböcker. Årskurs 4 till 6. Bonnier Lära.

laromedel_bok01.jpg
NO03.jpg
NO_02.jpg
NO07.jpg
NO06.jpg

Illustration över ett helt uppslag på temat vad händer i naturen på hösten. Skisser som faktagranskades av författaren. 

NO_skissbild01.jpg

Slutlig version.

NO_01.jpg

Illustrationer till programmeringsbok

Årskurs 4. Bonnier Lära.

prog01.jpg
laromedel08.jpg
laromedel20.jpg
laromedel21.jpg
NO05.jpg
laromedel07.jpg

Illustrationer till läromedel i tyska

Mahlzeit. Årskurs 6 till 9. Natur & Kultur.

laromedel18.jpg
laromedel19.jpg
bottom of page