Animering för Sveriges Radio

Illustrationer och form till infofilm.

Sveriges Radio.

Länk:

http://karljohanforss.se/portfolio/sveriges-radio/

Gjord tillsammans med Karl-Johan Forss.

  • Categories →
  • Animeringar
  • Webb
 
Back to top